VirtualBox »

Hướng dẫn tạo máy ảo chơi các game của NEXON ( CSO – Counter strike online….)

Hướng dẫn tạo máy ảo chơi các game của NEXON ( CSO – Counter strike online….)

Đặng Anh Tuấn September 21, 2015 1

Chào các bạn, Tiện thể rất nhiều anh em trong Clan Legend có hỏi mình cách tạo máy ảo để chơi game CSO phục vụ cày Medal, mình sẽ viết bài chi tiết hướng

Read More »
A research on opensource cloud computing solution – OpenStack project to deploy IaaS model

A research on opensource cloud computing solution – OpenStack project to deploy IaaS model

Đặng Anh Tuấn December 25, 2012 3

Nghiên cứu giải pháp nguồn mở OpenStack trong xây dựng “Điện toán đám mây” cung cấp “Hạ tầng như một dịch vụ” A research on opensource cloud computing solution – OpenStack project to deploy

Read More »
Cài Openstack trên Ubuntu server trong VirtualBox

Cài Openstack trên Ubuntu server trong VirtualBox

Đặng Anh Tuấn November 23, 2012 1

GIT – Openstack là một phần mềm mã nguồn mở dùng cho Cloud Computing do Rackspace và Nasa cùng nhau phát triển, có tính năng tương tự như Amazon EC2 và S3 (do đó Openstack thuộc IaaS).  Openstack gồm

Read More »