Montessori »

Với phương pháp Montessori trẻ được học những gì?

Với phương pháp Montessori trẻ được học những gì?

Đặng Anh Tuấn November 17, 2014 0

Chương trình học Montessori bao gồm 6 lĩnh vực: Thực hành cuộc sống (Practical life) Phát triển giác quan (Sensorial) Ngôn ngữ (Language) Toán học (Mathematics) Văn hóa (Culture) Nghệ thuật (Art)  Lĩnh vực 1. Thực hành cuộc sống

Read More »
Phương pháp Montessori là phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Phương pháp Montessori là phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Đặng Anh Tuấn November 17, 2014 0

Phương pháp Montessori coi trọng tinh thần nhân bản và nỗ lực để trẻ có thể phát triển các tiềm năng trong một môi trường giáo dục thân thiện, cởi mở với các giáo

Read More »
Đặc điểm phương pháp Montessori

Đặc điểm phương pháp Montessori

Phạm Thị Loan October 9, 2014 1

1. Phương pháp Montessori là gì? Đây là một phương pháp giáo dục ra đời từ đầu thế kỷ XX, do tiến sỹ người Ý Maria Montessori (1870 – 1952) sáng lập và đã

Read More »
Phương pháp Giáo dục Montessori là gì?

Phương pháp Giáo dục Montessori là gì?

Phạm Thị Loan October 8, 2014 0

Phương pháp Giáo dục Montessori là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870–1952). Đây

Read More »