Linux »

Cài đặt song song GCC 4.4. và GCC 4.8 cho Ubuntu

Đặng Anh Tuấn February 17, 2015 0

Với Ubuntu 14.04 đã cài đặt mặc định GCC phiên bản 4.8, tuy nhiên một số code trên mạng chỉ tương thích với trình dịch GCC 4.4, bài viết sẽ hướng dẫn các bạn

Read More »
Cài Openstack bằng script (Cách 2)

Cài Openstack bằng script (Cách 2)

Đặng Anh Tuấn January 2, 2013 3

Sau khi cài đặt xong Openstack dựa trên các hướng dẫn sẵn có, mình tổng hợp các bước lại thành một script khá đơn giản. Trong đó chỉ sử dụng các lệnh cơ bản

Read More »
Cài Openstack bằng script

Cài Openstack bằng script

Đặng Anh Tuấn January 2, 2013 0

Trang web http://devstack.org/ đã viết sẵn một script để cài openstack, tiết kiệm bao nhiêu công sức cho các bạn mới làm quen. Chỉ cần 2 lệnh sau là bạn đã có thể cài tất cả

Read More »
A research on opensource cloud computing solution – OpenStack project to deploy IaaS model

A research on opensource cloud computing solution – OpenStack project to deploy IaaS model

Đặng Anh Tuấn December 25, 2012 3

Nghiên cứu giải pháp nguồn mở OpenStack trong xây dựng “Điện toán đám mây” cung cấp “Hạ tầng như một dịch vụ” A research on opensource cloud computing solution – OpenStack project to deploy

Read More »
Cài Openstack trên Ubuntu server trong VirtualBox

Cài Openstack trên Ubuntu server trong VirtualBox

Đặng Anh Tuấn November 23, 2012 1

GIT – Openstack là một phần mềm mã nguồn mở dùng cho Cloud Computing do Rackspace và Nasa cùng nhau phát triển, có tính năng tương tự như Amazon EC2 và S3 (do đó Openstack thuộc IaaS).  Openstack gồm

Read More »