lập trình »

Cài đặt song song GCC 4.4. và GCC 4.8 cho Ubuntu

Đặng Anh Tuấn February 17, 2015 0

Với Ubuntu 14.04 đã cài đặt mặc định GCC phiên bản 4.8, tuy nhiên một số code trên mạng chỉ tương thích với trình dịch GCC 4.4, bài viết sẽ hướng dẫn các bạn

Read More »
Hướng dẫn cài đặt Entrust Package cho Laravel 4

Hướng dẫn cài đặt Entrust Package cho Laravel 4

Đặng Anh Tuấn November 27, 2014 0

Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một Package rất hữu dụng đối với Laravel Framework. Các bạn có thể tham khảo các bài trước của tôi về  Giới thiệu

Read More »
Hướng dẫn cài đặt Confide Package cho Laravel 4

Hướng dẫn cài đặt Confide Package cho Laravel 4

Đặng Anh Tuấn November 26, 2014 1

Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một Package rất hữu dụng đối với Laravel Framework. Các bạn có thể tham khảo các bài trước của tôi về  Giới thiệu

Read More »
Composer – Package Management cho PHP Project

Composer – Package Management cho PHP Project

Đặng Anh Tuấn November 20, 2014 0

Composer là công cụ để quả lý package hay library #PHP. #Composer sẽ cài đặt những libraries vào một thư mục nào đó nằm bên trong project bạn đang làm việc. Về cơ cản,

Read More »