Khắc phục lỗi Port 80 in use by “Unable to open process” with PID 4 trên XAMPP

Đặng Anh Tuấn Nov 21, 2014 1

Chào các bạn, xuất phát từ thực tế các bạn sinh viên thực tập tại chỗ mình thường gặp lỗi Port 80 in use by “Unable to open process” with PID 4 khi khởi động XAMPP.  Như ta biết thì XAMPP sử dụng mặc định cổng 80 cho http và 433 cho https . Bạn có thể đổi lại cổng khác cho ứng dụng XAMPP  trong file config tại thư mục apache. Nếu bạn không muốn đổi các cổng mặc định thì có thể tham khảo  một số nguyên nhân và cách khắc phục dưới đây:

Nguyên nhân chính:

PID 4 là  của hệ thống thường sử dụng cho 2 dịch vụ World Wide Publishing Service và  Web Deployment Agent Service ( khi bạn cài Microsoft’s Web Platform Installer). Để Stop 2 Service này các bạn vào Run gõ services.msc tìm đến  2 services  click chuột phải và chọn STOP ( có thể vào properties chọn manual để 2 dịch vụ này chỉ khởi động bằng tay). Sau đó chạy lại XAMPP

Một số nguyên nhân khác:

Nếu bạn sử dụng Skype thì chương trình này mặc định sử dụng 2 cổng 80 và 433. Các bạn truy cập vào  tools->options-> advanced->connections  và bỏ tick checkbox “use port 80 and 443 for addtional incoming connections”. Khởi động lại skype

Ngoài ra 1 số dịch vụ khác cũng sử dụng Port 80 và 433 là mặc định như : IIS hay SQL Server Reporting Service . Các bạn có thể kiểm tra port  sử dụng bằng cách click vào Netstat trên XAMPP control panel.

One Comment »

  1. tuantran Apr 2, 2015 at 9:21 am - Reply

    thank you!

Leave A Response »

:)  :(  ;)  :D  ;;)  >:D<  :-/  :>  :x  :p  :-*  =((  :-O  X(  :> 
B-)  :-S  #:-S  >:)  :(( 
more...