Hướng dẫn cài đặt Entrust Package cho Laravel 4

Đặng Anh Tuấn Nov 27, 2014 0

Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một Package rất hữu dụng đối với Laravel Framework. Các bạn có thể tham khảo các bài trước của tôi về  Giới thiệu Laravel Frameworkhướng dẫn cài đặt Laravel và  hướng dẫn cài đặt Confide

Cũng giống như Confide, Entust cũng là Package hỗ trợ cho người lập trình Laravel xây dựng Backend cho dự án. Nếu Confide cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, xác thực email, lấy lại mật khẩu thì Entrust hỗ trợ người lập trình chức năng tạo và quản lý Role người dùng

Việc cài đặt Entrust cũng khá giống cài đặt Confide tôi đã trình bày ở bài trước

1.  Tại file composer.json trong project laravel thêm vào dòng sau

"zizaco/entrust": "1.2.*@dev"

2.  Chạy lại lênh update composer bằng cách click chuột phải vào project chọn update composer (hoặc chạy lệnh update trong cmd) tại thư mục laravel

$ composer update

3. Trong file  config/app.php thêm dòng 'Zizaco\Entrust\EntrustServiceProvider'  vào cuối  Providers array và thêm 'Entrust' => 'Zizaco\Entrust\EntrustFacade'  vào cuối Aliases array

  'providers' => array(

  'Illuminate\Foundation\Providers\ArtisanServiceProvider',
  'Illuminate\Auth\AuthServiceProvider',
  ...
  'Zizaco\Entrust\EntrustServiceProvider',

),
'aliases' => array(

  'App'    => 'Illuminate\Support\Facades\App',
  'Artisan'  => 'Illuminate\Support\Facades\Artisan',
  ...
  'Entrust'  => 'Zizaco\Entrust\EntrustFacade',

),

4. Vào run chạy cmd . Sau đó dùng lệnh cd để trở đến thư mục project chạy lệnh migration để tạo bảng dữ liệu

php artisan entrust:migration
php artisan migrate

5. Tạo hai Model trong thư mục /app/models

/app/models/Role.php

use Zizaco\Entrust\EntrustRole;
class Role extends EntrustRole {}
/app/models/Permission.php
use Zizaco\Entrust\EntrustPermission;
class Permission extends EntrustPermission {}

6. Sửa lại file /app/models/User.php


Như vậy bạn đã cài đặt xong Entrust. Cách thức sử dụng và phân quyền Entrust kết hợp với Confide mình sẽ trình bày ở bài viết sau.

Chúc các bạn thành công !

Leave A Response »

:)  :(  ;)  :D  ;;)  >:D<  :-/  :>  :x  :p  :-*  =((  :-O  X(  :> 
B-)  :-S  #:-S  >:)  :(( 
more...