Monthly Archives: December 2017 »

Hướng dẫn cài đặt Customer Chat Facebook (Livechat Facebook)

Hướng dẫn cài đặt Customer Chat Facebook (Livechat Facebook)

Đặng Anh Tuấn December 2, 2017 0

Plugin trò chuyện với khách hàng (Customer Chat Facebook) mới được Facebook ra mắt ngày hôm nay. Với việc gắn Plugin này vào Landing Page của bạn, khách hàng có thể Chat trực tiếp

Read More »